Supervisie

Groei in bewust professioneel handelen & ontwikkelen als professional

Trajectomschrijving


In het supervisie traject werk je met persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten ter bevordering van de professionele ontwikkeling. Dit traject is zeer geschikt wanneer jij beroepsmatig met mensen werkt, de werkcontext staat centraal. Hierbij werken wij met leervragen en thematieken die terugkerend vanuit een patroon spelen en nader onderzoek verdienen. Het persoonlijk ervaren in relatie tot de manier van handelen geven richting voor dit traject en de bijpassende methodieken. Grow werkt met dat wat zich aandient en aansluit bij de ontwikkelingsstijl en behoefte van de supervisant. Samen onderzoeken wij wat je beweegt, waar gedrag vandaan komt en waar jouw kwaliteiten en krachten liggen. Hierbij ligt de focus op reflecteren en verder ontwikkelen van bestaande kwaliteiten ter bevordering van persoonlijk welbevinden en professionele groei. Vanuit onze gedachte kan de persoon namelijk niet los van de professional worden gezien!

Trajectopbouw


Het traject bestaat gemiddeld uit 10 bijeenkomsten. Wij starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek om zaken met elkaar af te stemmen en bepalen of het traject zijn doorgang kan vinden. Wanneer wij samen aan de slag gaan maken wij concrete afspraken voor het verloop van het supervistraject. Afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Tijdens deze trajecten werken wij volgens de richtlijnen van de LVSC. Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband (triade traject van maximaal 3 deelnemers) plaatsvinden.

Als supervisor kijk ik samen met de supervisant door middel van een reflecterende kijk naar leervragen en ontwikkelwensen. Ik werk hierin met verschillende methodieken en werkvormen en ben creatief in het combineren van meerdere inzichten. Hierbij ligt de focus op je professionele ontwikkeling met onderliggende behoefte of vraagstelling. Het supervisie traject kan op individuele basis en in groepsverband plaats vinden. Supervisie is van meerwaarde voor elke organisatie die haar werknemers in hun kracht wil zetten.
"Je boekt een reis, eindbestemming onbekend. Het proces staat centraal!"Het tarief voor individuele supervisie bedraagt €115,- per uur. Bij een supervisiegroep (triade traject) bedraagt het tarief €85,- per deelnemer, per anderhalf uur. Trajecten zijn inclusief voorbereidingstijd, materialen en nazorg (exclusief BTW en reiskosten). Trajecten kunnen op maat worden afgestemd en aangeboden. Hier gelden dan ook prijsafspraken op maat.

user

“Kijk, daar gaan mijn mensen.
Ik moet hen volgen want ik ben hun leider.”

Ghandi
Grow

Interesse?

Kom in contact