Gedachte

Wie is Grow
Grow

Gedachte


De GROW gedachte is dat iets kan Groeien en veranderen wanneer je vanuit een Reflecterende kijk met kwaliteiten kan werken. Hierbij hebben wij veel aandacht voor het persoonlijk en professioneel Welbevinden. In onze optiek kun je de persoon en de professional niet los van elkaar zien en heeft een persoonlijke groei invloed op je professionele kijk en manier van handelen.

Wij verzorgen begeleiding & advies op het gebied van persoonlijke en professionele Ontwikkeling. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij maatschappelijke vraagstellingen en veranderprocessen binnen de organisatiecontext.

Dit doen wij door op een onorthodoxe manier te werken en te kijken naar de vraag achter de vraag om samen tot dialoog te komen. Wij werken creatief en zijn veelzijdig in onze aanpak waarbij wij meerdere methodieken en werkvormen combineren. Onze invalshoeken zijn divers en vanuit meerdere perspectieven bekeken. Vanuit de vorm of een beeld samen naar een constructieve dialoog toewerken is ons grootste uitgangspunt.

user
 • “Kijk, daar gaan mijn mensen.
  Ik moet hen volgen want ik ben hun leider.”

  Ghandi
 • “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.”

  Albert Einstein & Elian 😉
 • “Het vraagt een creatieve kijk om de wereld met andere ogen te kunnen zien!”

  Elian
 • “Je stapt nooit twee keer in dezelfde rivier.”

  Pocahontas & Elian 😉

Hoe is Grow tot stand gekomen?

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Elian Claassen, iemand die in een leven lang leren gelooft. "Met de hakken over de sloot" kenmerkte mijn schoolcarrière tijdens mijn jonge jaren. Klaar met de middelbare school stond ik daar op vijftien jarige leeftijd voor, toen, de grootste vraag van mijn leven. Wat wil ik worden als ik later groot ben?

Achteraf gezien was dit voor mij een onmogelijke vraag met eindeloos veel mogelijke antwoorden. Ik had namelijk eerst nog wat zaken te onderzoeken en te leren over mijzelf, ik had nog een sociale emotionele groei te doorgaan. Onderwijs bleef dan ook een uitdaging en de norm werkte eerder verstikkend dan verrijkend. Praktische aanleg en de aanpakkersmentaliteit maakte dat ik de weg van werkend leren nam. Op eenentwintigjarige leeftijd vond ik uiteindelijk mijn roeping in, geloof het of niet, het onderwijs. Met veel passie en gedrevenheid maakte ik een start als vakdocent in het middelbaar beroepsonderwijs.

Door mijn eigen ervaring met de kritische normbepaling binnen onderwijs en de geringe aandacht voor de sociale emotionele ontwikkeling die hiermee gepaard gaat, lag mijn focus op de persoonlijke groei van de mens achter de student. Ik kreeg de smaak te pakken, ontdekte mijn leerstijl en volgde de opleiding Onderwijskunde, Didactiek & Pedagogiek en vervolgens de specialisatie in de Omgangskunde. Dit vervolgde in de aansluitende Master of Arts, Master Human & Organizational Behavior.

Mijn focus ligt op begeleidingskundig handelen bij sociaal maatschappelijke vraagstukken. Ik geloof in de kracht van persoonlijk welbevinden ten behoeve van een groter maatschappelijk belang. Daarbij werk ik vanuit een kritische kijk met oog voor verschillende perspectieven. Inmiddels heb ik ruim vijftien jaar onderwijservaring en ben ik vanuit verschillende rollen betrokken bij begeleiding en advies. Ik ben een verbinder tussen beleid en praktijk, wat maakt dat ik vanuit meerdere niveaus overstijgend kan denken in relatie tot het niveau van handelen. Hierbij zet ik mijn analyserende kwaliteiten in en kan ik op een passende manier aansluiten bij de behoefte van de ander.

De steeds veranderende en groter wordende systemen sluiten niet altijd aan bij mijn beeld van de gewenste dienstbaarheid. Geregeld zie ik gedreven professionals, enthousiaste jongeren en ambitieuze werkers, vastlopen. Dit heeft geresulteerd in het begeleidingskundig adviesbureau Grow. Hiermee heb ik mijzelf, advies en begeleiding binnen het sociale domein, als doel gesteld. Relatie en verbinding staan voor mij centraal en dienen als basis voor mogelijke groei en ontwikkeling. Nog steeds gaat het mij om de mens achter de persoon en kijk ik graag naar de vraag achter de vraag.

Interesse?

Kom in contact